Drewmax - procedura reklamacyjna

1.      Stwierdzenie wady towaru przez Klienta.

2.      Klient wypełnia i wysyła pocztą elektroniczną na adres reklamacje@pacyga.pl formularz reklamacyjny (link do pobrania). Do wniosku należy dołączyć zdjęcia wadliwego produktu.

3.      Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego na maila, następuje rozpatrzenie wniosku.

4.      Jeżeli na podstawie formularza można jasno określić przyczynę powstania wady lub jej brak, następuje realizacja (uznanie bądź odrzucenie) reklamacji, poprzez sposób wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.

5.      Jeżeli niemożliwe będzie jednoznaczne określenie przyczyny powstania wady, Klient zostanie poproszony w miarę możliwości o przysłanie dokładnych zdjęć pokazujących wadę towaru.

6.      Jeżeli przesłanie zdjęć nie będzie możliwe oraz nadal będą występować trudności w ustaleniu przyczyny powstania wady, do klienta zostanie wysłany pracownik firmy w celu ustalenia przyczyny powstania wady. Dalszy przebieg będzie zależny od rozstrzygnięcia i ustaleń między pracownikiem firmy a Klientem.

Bardzo prosimy o wysyłanie zgłoszenia reklamacyjnego na naszym formularzu reklamacyjnym (link do pobrania). Formularz wysłany w formie załącznika do maila, znacznie przyspieszy proces reklamacyjny i ułatwi współpracę.

W przypadku braku wymaganych danych w formularzu reklamacyjnym, pracownik naszej firmy będzie kontaktował się z Państwem w celu uzupełnienia braków.

Prosimy o zwrot towarów zapakowanych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem podczas transportu oraz dołączenie do towaru kopii zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Z góry serdecznie dziękujemy!

Zespół Drewmaxdotacje.jpg

OK