Drewmax – postup reklamácie

1.      Zistenie vady tovaru zákazníkom.

2.      Zákazník vyplní a odošle reklamačný formulár e-mailom na adresu reklamacje@pacyga.pl (REKLAMAČNÝ FORMULÁR). K formuláru musia byť priložené fotografie chybného tovaru.

3.      Po obdržaní oznámenia o reklamácii prostrednícstvom e-mailu sa relklamácia spracuje.

4.      Ak na základe formulára je možné jasne stanoviť príčinu vzniku vady, alebo nedostatok, nasleduje realizácia (uznanie, alebo zamietnutie) reklamácie, spôsobom uvedeným v odpovedi reklamačného formulára.

5.      Ak nebude možné jasne identifikovať príčinu vady, alebo nedostatku tovaru, bude zákazník požiadaný, ak je to možné, poslať presné fotografie, ktoré dokazujú chybu tovaru.

6.      Ak nebude možné zaslať fotografie a stále nebude možné určiť príčinu vady tovaru, zamestnanec firmy bude zaslaný k zákaznikovi, pre určenie príčiny vady, alebo chyby tovaru. Ďalší postup bude závisieť od okolností a dohody medzi zamestnancom firmi a zákazníkom.

Žiadame Vás o zaslanie reklamácie na náš reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke (REKLAMAČNÝ FORMULÁR). Formulár zaslaný vo forme prílohy e-mailu, výrazne urýchli proces reklamácie a uľahčí spoluprácu.

V prípade chýbajúcich  požadovaných údajov v reklamačnom formulári, bude zamestnanec našej firmy kontaktovať zákazníka, aby ich doplnil.

Prosíme o vrátenie reklamovaného tovaru v dôkladne zabalenom stave a zabezpečenom proti poškodeniu počas prepravy, zároveň  priložte k výrobku kópiu reklamačného formulára.

Vopred ďakujeme!

Tím Drewmax

dotacje.jpg

OK