Správcom vašich osobných údajov je DREWMAX KRZYSZTOF PACYGA verejná obchodná spoločnosť (ďalej len "pacyga.sk), zapísaná v obchodnom registri, so sídlom v Białka (34-220 Makow Podhalansky), Bialka č. 696, súp. č. : 120185564, DIČ: 5521613736. Spracovávame iba údaje,  aby bolo možné odpovedať na otázky kontaktného formuláru (vykonávanie oprávnených záujmov správcu, kontaktovať člena - spracovanie údajov) .. vaše údaje budú odstránené do konca roka 2019. Budeme Vás informovať, že váš súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním e-nailu na adresu biuro@pacyga.pl, na ktorú sa vzťahuje súhlas  a navyše máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, opravu, obmedziť spracovanie a namietať proti spracovaniu a prenášať svoje údaje a sťažnosti dozornému orgánu. Upozorňujeme, že Vaše údaje nebudú prenesené mimo EHP ani sprístupnené medzinárodným organizáciám. Poskytovanie údajov je dobrovoľné, ale je potrebné odpovedať na túto otázku.

dotacje.jpg

OK